5 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ “ไขมันพอกตับ”

5 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ “ไขมันพอกตับ”
เช็กอาการ รู้เท่าทันก่อน จะสายเกินแก้

ไขมันพอกตับ ภัยเงียบของทุกเพศทุกวัย
เป็นภาวะที่คนไม่ให้ความสนใจ และอาจไม่
ทราบถึงความเสี่ยง ที่อาจเกิดอันตรายขึ้นได้
หากไม่ดูแลร่างกายให้ดี เสี่ยงเป็นมะเร็งตับ

หากมีอาการเสี่ยงควรควบคุมการทานอาหาร
และเสริมด้วย LD (LIVER DETOX) ช่วยดูแลตับ