LD (LIVER DETOX)

เตือนระวัง! โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน
ภัยเงียบใกล้ตัวที่ไม่ควรมองข้าม ‼️

โรคที่เกิดจากความผิดปกติของ “ตับอ่อน”
และอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตราย
ต่อระบบในร่างกายได้หลายอย่าง เช็กอาการ
ความเสี่ยง โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน 👇
 
รู้อย่างนี้แล้ว ทุกคนควรหมั่นสังเกตอาการ
และสัญญาณเตือนของโรค เพื่อได้รับการรักษา
ที่ถูกต้อง เหมาะสม กับอาการอย่างทันท่วงที
 
เริ่มดูแลสุขภาพตับแข็งแรงได้ตั้งแต่วันนี้
ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LD (LIVER DETOX)
แนะนำให้ทาน วันละ 1-2 เม็ด ก่อนนอนเป็นประจำ